آرمین رابر

آرمین رابر برگذار کننده میتینگ های خیابونی  و استیج در ایران است. میتینگ مجازی رپ از یوتیوب آرمین رابر و سایت میتینگ رپ دنبال کنید. 

برای شرکت در میتینگ مجازی رپ به فهرست و ثبت نام در میتینگ مراجعه کنید.

برای دانلود موزیک های آرمین رابر میتوانید به سایت بچه های خیابونی مراجعه کنید.

آرمین رابر