جدول رده بندی

جدول رده بندی میتینگ رپ

گروه بندی میتینگ رپ

گروه A
radio active zone
Cocktail
rap hashiye
paydar
persian rap react
pts
بچه رپ
10
8
8
5
8
39
تکاپو
8
5
5
5
5
31
0.5a
3
5
3
5
5
21
عبد اصلی
5
3
3
3
5
19
گروه B
radio active zone
Cocktail
rap hashiye
paydar
persian rap react
pts
نوروال
10
8
8
5
8
39
خدشه
8
8
8
5
8
37
سمی
5
5
5
3
5
23
لیل مب
3
5
5
5
5
23
گروه C
radio active zone
Cocktail
rap hashiye
paydar
persian rap react
pts
اچ پی
5
8
5
8
10
36
رضا
10
8
5
5
8
36
پدیده
8
5
8
5
8
34
ساروش
3
5
3
3
5
19
گروه D
radio active zone
Cocktail
rap hashiye
paydar
persian rap react
pts
30na
5
8
8
3
10
34
لیل هور
10
5
3
5
5
28
اغما
8
5
3
3
5
24
هرمس
3
5
3
5
8
24
گروه E
radio active zone
Cocktail
rap hashiye
paydar
persian rap react
pts
وزیر
8
5
8
5
10
36
یاغی
5
8
3
8
8
29
پاپک
10
3
3
3
5
24
سمّی
3
8
5
3
5
24
گروه F
radio active zone
Cocktail
rap hashiye
paydar
persian rap react
pts
موتسان
10
8
10
3
10
41
محرض
8
3
8
3
5
27
ارشد
3
3
8
3
5
22
کیام
5
3
3
3
8
22
گروه G
radio active zone
Cocktail
rap hashiye
paydar
persian rap react
pts
سیانور
10
5
3
3
8
39
na30
8
3
3
3
10
27
اس ال
5
3
3
8
5
24
جاوید
3
3
3
3
5
17
گروه H
radio active zone
Cocktail
rap hashiye
paydar
persian rap react
pts
پازل
8
8
3
8
10
37
جامایکا
10
8
3
5
8
34
ستون لش
3
8
3
5
8
27
یانگ
5
5
3
3
5
21

تماشای مسابقه

برای تماشای میتینگ کافیست تا وارد یوتیوب  شده و armin robber  را جستجو کنید و یا از دکمه یوتیوب پایین وارد لیست پخش میتینگ شوید.

جدول رده بندی